سوابق حرفه ای ما

سوابق ما نشان دهنده تجربه سالیان ما می باشد

شروع به کار

شروع به کار سقف آذین

با استعانت از خداوند و یاری نیروهای جوان و متخصص کار طراحی و اجرای انواع سقف های کاذب و آسمان مجازی و انواع دیوار پوش ها و سقف پوش ها را انجام می دهیم.ما در ارائه هر کدام از خدماتي که ارائه مي دهيم ، در سال هاي متمادي تجارب گرانبهايي اندوخته ايم و تمامی این تجارب را در اختیار شما سروران قرار می دهیم.